Έχετε επιλέξει να ξεκινήσετε από KUSADASI PORT με προορισμό KUSADASI CITY .
Το ταξίδι σας θα διαρκέσει περίπου 200 λεπτά.
Πληροφορίες Μεταφοράς
Αριθμός Επιβατών*
*
Tύπος οχήματος
1-4 επιβάτες όχημα
Αναχώρηση ταξί - Τοπική Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης σας απο το KUSADASI PORT*
*
Τύπος μεταφοράς
Ταξίδι επιστροφής - παρακαλούμε επιλέξτε την ημ/νία και ώρα που θα σας παραλάβει ο οδηγός μας από KUSADASI CITY
Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται σε ταξίδι επιστροφής
Προτιμητέο νόμισμα συναλλαγής
 
Τιμή ανά 1-4 επιβάτες όχημα
0.0 Ευρώ (Παρακαλώ επιλέξτε αριθμό επιβατών, ημ/νία, ώρα)
Παρακαλούμε σημειώστε με προσοχή τα παρακάτω στοιχεία.Βασιζόμενοι σε αυτά θα σας περιμένουμε στην τοποθεσία άφιξής σας.
Όνομα*
Επώνυμο*
Email*
Αριθμός κινητού με κωδικό χώρας (e.g. 0030-69...)
Διεύθυνση προορισμού στην περιοχή KUSADASI CITY *
Ονομασία Πλοίου, από*
Αιτήματα

Άλλα αιτήματα