Έχετε επιλέξει να ξεκινήσετε από KUSADASI PORT με προορισμό KUSADASI CITY
Παρακαλούμε επιλέξτε Αριθμό Επιβατών, Ημ/νία και Ώρα της μεταφοράς σας για να δείτε άμεσα την τιμή παρακάτω
Αριθμός Επιβατών*
*
Tύπος οχήματος
 
vehicle μέχρι επιβάτες
vehicle 200 λεπτά περίπου
Αναχώρηση ταξί - Τοπική Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης σας απο το KUSADASI PORT*
*
Ταξίδι επιστροφής - παρακαλούμε επιλέξτε την ημ/νία και ώρα που θα σας παραλάβει ο οδηγός μας από KUSADASI CITY
*
Τιμή ανά 1-4 επιβάτες . όχημα

0.0 Ευρώ

0.0 Ευρώ

Παρακαλούμε σημειώστε με προσοχή τα παρακάτω στοιχεία.Βασιζόμενοι σε αυτά θα σας περιμένουμε στην τοποθεσία άφιξής σας.
Όνομα*
Επώνυμο*
Email*
Αριθμός κινητού με κωδικό χώρας (e.g. 0030-69...)
Διεύθυνση προορισμού στην περιοχή KUSADASI CITY *
Ονομασία Πλοίου, από*
Αιτήματα
Άλλα αιτήματα